Suriname: Onderweg naar een Lerend Land

PinC bereidt jongeren voor op een succesvolle toekomst.

PinC wil door training en opleiding ervoor zorgen dat de jongeren employable worden en blijven. Door nieuwe vaardigheden en competenties te leren ben je als jongere een aantrekkelijke partner voor elke werkgever. 

Alle jongeren en young professionals in Suriname kunnen zich gratis aanmelden voor de PinC onderwijs programma's.

Suriname: Onderweg naar een Lerend Land!
Leer altijd, leer van elkaar, met elkaar en voor elkaar. Leren stopt niet als je van school komt. 

 

 

Door softskills te ontwikkelen, kunnen jongeren zich onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Werkgevers hechten steeds meer belang aan deze skills, omdat ze een positieve invloed hebben op de algehele prestaties van een werknemer en het vermogen om goed samen te werken met anderen.

PinC 21st CENTURY SKILLS

Wij geven jongeren perspectief

Digitale vaardigheden zijn een vereiste in de moderne arbeidsmarkt

Technologie speelt een steeds grotere rol in vrijwel alle sectoren en beroepen.

PinC DIGITALE VAARDIGHEDEN

Een must in het digitale tijdperk

 

Voor de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke betrokkenheid

PiNC Burgerschap bereidt jongeren voor om verantwoordelijke en geïnformeerde leden van de samenleving te worden, die een positieve impact kunnen hebben op hun gemeenschap en de wereld om hen heen.

PinC BURGERSCHAP

De weg vinden op de arbeidsmarkt en eromheen

 

Voorbeelden:

 • Burgerrechten en plichten
 • Democratisch burgerschap
 • Kritisch denken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Sociale verantwoordelijkheid
 • Mediawijsheid
 • Conflictbeheersing
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap
 • Kritisch mediagebruik
 • Mensenrechten en tolerantie

PinC STAGE: waar leren en ervaren samenkomen naar een succesvolle toekomst

Voor jongeren helpt de stage om realistische verwachtingen te vormen over hun toekomstige carrière. Voor werkgevers geeft de stage toegang tot nieuwe talenten en is het een bron van potentiële werknemers.

PinC STAGE

Weten wat er te koop is op de arbeidsmarkt

 

Ondernemerschap leert jongeren om veerkrachtiger te worden

 Het helpt hen om fouten te zien als leermomenten en veerkrachtiger te worden in het omgaan met uitdagingen.

PinC ONDERNEMER

Ondernemen doe je zo!

 

Het groeiprogramma voor young professionals is van vitaal belang om hun ontwikkeling, succes en tevredenheid in hun loopbaan te waarborgen.

PinC DE YOUNG PROFESSIONAL

Groeiprogramma is essentieel

Wat levert het op:

 • Talentontwikkeling
 • Motivatie en betrokkenheid
 • Toekomstige leiderschap
 • Concurrentievoordeel
 • Innovatie en creativiteit
 • Teamdynamiek
 • Continu leren
 • Positieve bedrijfscultuur