Met jouw hulp werken we aan een betere welvaart voor alle Surinamers!

Het Nationaal Debat wordt georganiseerd door een organisatie zonder winstoogmerk. PinC richt zich op maatschappelijk relevante activiteiten ter ondersteunen van de ontwikkeling van alle Surinamers. De bijdragen van business partners en supporters worden uitsluitend aangewend voor de kosten en het ontwikkelen en uitvoeren van de educatieve programma's en om Suriname samen te leiden naar een Lerend Land.

Wat biedt PinC aan bedrijven en andere instellingen?

PinC werkt hard aan een mooi en economisch gezondere Suriname met perspectief voor allen. We richten ons op jongeren en young professionals en dat is harstikke hard nodig. Want de sociaaleconomische achterstand is schrijnend en daardoor heeft de doelgroep geen perspectief op een goede loopbaan. PinC wil hen hun talent leren ontdekken en gebruiken. Partners van PinC helpen daarin mee. Samen zullen we deze vorm van armoede bestrijden. Niet omdat het ze ontbreekt aan talent of ambitie, maar omdat ze last hebben van de gevolgen van armoede. Wie partner wordt van PinC helpt mee om iedereen nieuwe perspectief te bieden.

Onze programma’s bieden de jongeren en young professionals de kans zich te ontwikkelen en iets te doen wat betekenisvol is. Dat is goed voor hen én voor je bedrijf. Werkgevers hebben een cruciale rol hierin: Immers zij zijn belast om de begeleiding op de werkvloer ter hand te nemen.

Want hoe beter je de werknemer begeleidt hoe positiever, loyaler en productiever hij is.

Deze factor is van groot belang. Met name de groep ‘millennials’, is de groep van de potentiële werknemers in Suriname een belangrijke groep potentiële werknemers.

Ook in Suriname groeit het besef als het gaat om maatschappelijke verantwoordelijkheid. Consumenten vinden het steeds belangrijker dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Daarom is informatie en scholing superbelangrijk en gebruiken we alle sociale media zodanig dat we bedrijven in het zonnetje zetten. Belangrijke ontwikkeling die we als partners samendoen.

Bedrijven hebben gemotiveerde medewerkers nodig, medewerkers die betrokken zijn. Kennismaking gebeurt al bij de stageperiode. Dat is van groot belang en PinC helpt bedrijven die zich openstellen om het traject van stage goed te doen verlopen. Door het inzetten van een coach kun je als werkgever al tijdens de stage zien of de stagiaire geschikt is voor je sector. Een mooie kans om te laten zien hoe bijzonder je sector is. Voor sommige bedrijven is dat een leuke bijkomstigheid, voor anderen een belangrijke reden om mee te doen. Er zijn immers bedrijfstakken die zuchten onder een personeelstekort en die hebben er veel bij te winnen als ze toekomstige werknemers kunnen bereiken.

Voor de jongeren zelf is dit overigens ook goed. Een veel te hoog aantal maakt verkeerde onderwijs keuzes met alle consequenties van dien. Deze mismatch op de arbeidsmarkt leidt tot hoge jeugdwerkloosheid.

PinC is een organisatie zonder winstoogmerk. PinC richt zich op  maatschappelijk relevante activiteiten ter ondersteunen van alle Surinamers. PinC is volledig onafhankelijk en niet verbonden aan enige politieke, etnische of religieuze stroming. De bijdragen van business partners en supporters worden uitsluitend aangewend voor de kosten en het ontwikkelen en uitvoeren van de educatieve programma's.

Word nu partner >>

Dankzij jullie support worden jongeren begeleid naar werk.

Supporters

PinC Jongeren projecten

Onderschrijf je ons idee en wil je bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname, word dan supporter van PinC en help mee aan het opbouwen van een Suriname waarin jongeren de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en actief deel te nemen aan de samenleving.

Concreet

We vergroten bij de jongeren de kennis van de arbeidsmarkt en hun inzicht in de eigen kwaliteiten. We verbreden hun horizon en we trainen hen op het gebied van plannen, solliciteren, digitale vaardigheden en ondernemen.

Word supporter! Met jouw vrijwillige bijdrage realiseren we grote doelen. Jouw support wordt gebruikt om trainingen te ontwikkelen en om Suriname samen te leiden naar een Lerend Land.

Word nu supporter >>

Sterker door samenwerking met het onderwijs.

Onderwijs

Samen sterk

Als onderwijsinstelling sta je dicht bij de jongeren. PinC heeft een programma voor onderwijsinstellingen waarmee het curriculum verbreed kan worden met thema's als burgerschap, leiderschap en ondernemerschap.

Mail ons >>