Welkom bij de Reis van "Suriname Onderweg naar een Lerend Land"!

We nodigen je uit om samen met ons deze inspirerende reis te maken, waarin we "Suriname Onderweg naar een Lerend Land" als dienst tot leven brengen. Onze missie is om de toekomst van Suriname vorm te geven door online opleidingen beschikbaar te stellen aan jongeren. Hier is een overzicht van de etappes van onze reis:

2021

Fase 1: Het Begin - Concept en Planning

We vertrekken vanuit een visie van een lerend Suriname en starten met het concept van PinC - People in Control. Tijdens deze fase stellen we ons team samen, definiëren we onze doelen en werken we aan een gedetailleerd plan.
2022-2023

Fase 2: Inzicht - Marktanalyse en onderzoek

Om ons doel te bereiken, is het van cruciaal belang om de behoeften van onze jonge doelgroep te begrijpen en ons aanbod aan te passen aan de markt. We nemen de tijd om diepgaand marktonderzoek te doen en luisteren aandachtig naar de behoeften van de jongeren en young professionals en de werkgevers - onze business partners. Het Nationaal Debat is geboren! Een debat waarin zowel jongeren als de werkgevers aan de hand van een aantal stellingen hun visie over de toekomst kunnen delen.
2023

Fase 3: Creatie - Ontwikkeling van Educatief Aanbod

Hier begint de magie van kennisoverdracht. We ontwikkelen onze educatieve programma's en bouwen de online leeromgeving en content. Ons doel is om deze opleidingenen zowel informatief als toegankelijk te maken.
11-11-2023

Fase 4: Nationaal Debat & Lancering Educatief Platform

Tijdens het 11/11 Nationaal Debat laten we de jongeren en young professionals aan het woord om hun visie over de toekomst van Suriname te delen. Ook wordt de lanceren van het educatieve platform bekend gemaakt.
2023-2024

Fase 5: Evaluatie - Optimalisatie

Dit is het moment waarop we feedback verzamelen en de dienst optimaliseren op basis van de ervaringen van de jongeren, young professionals en business partners.
2023-2024

Fase 6: Groei - Uitbreiding en Kwaliteitsverbetering

Na de lancering is onze focus gericht op groei en continue verbetering. We blijven luisteren naar feedback en streven naar een uitbreiding van ons aanbod, met als doel de kwaliteit van de programma's te verbeteren en meer jongeren te bereiken. Tegelijkertijd wordt het aantal betrokken business partners verder uitgebreid en landelijk draagvlak gecreëerd.
2024-.....

Fase 7: Toekomst - Duurzaamheid en Voortdurende Ontwikkeling

Onze reis houdt nooit op. We blijven ons inzetten voor duurzaamheid, innovatie en het creëren van een toekomst waarin onze onderwijs. programma's toegankelijk blijven voor alle jongeren in Suriname. Deze fase is gericht op duurzame groei en het voortdurend aanpassen van onze educatieve programma's aan de actuele behoefte.

We nodigen je uit om samen met ons dit initiatief verder voort te zetten, waarbij we gezamenlijk streven naar een Suriname waarin elke jongere de kans heeft om te leren en te groeien.