Mission statement PinC - People in Control

De missie van PinC - People in Control - is om individuen en organisaties te empoweren en te ondersteunen bij het bereiken van hun volledige potentieel door middel van innovatieve en educatieve oplossingen en diensten die de mens centraal stellen.

PinC streeft ernaar om jongeren en young professionals te empoweren, zodat zij beter in staat zijn de regie over hun leven en werk te nemen, terwijl PinC daarmee ook duurzame groei en positieve verandering in Suriname wil bevorderen.

De visie van PinC - People in Control

Suriname onderweg naar een lerend land.

Onze visie voor Suriname is een samenleving waarin individuen en organisaties in staat worden gesteld om de regie over hun eigen leven en werk te nemen. We streven ernaar om Surinamers te empoweren door middel van innovatieve en educatieve oplossingen en diensten die de mens centraal stellen. Ons doel is om bij te dragen aan duurzame groei en positieve verandering in Suriname. Dat doen we samen

In deze visie zien we een Suriname waarin mensen toegang hebben tot kansen, hulpbronnen en ondersteuning om hun volledige potentieel te benutten. Het is een samenleving waarin empowerment en innovatie als hoekstenen dienen voor persoonlijke en zakelijke groei. We wensen een Suriname waarin mensen in staat zijn om hun eigen lot te bepalen en waarin hun welzijn en ontwikkeling van het grootste belang zijn.

Wij geloven dat door het centraal stellen van de mens, het bevorderen van empowerment en het aanbieden van innovatieve oplossingen, we kunnen bijdragen aan een welvarender en bloeiender Suriname, waar mensen en organisaties floreren en bijdragen aan een positieve toekomst voor het land.

People in Control, Suriname in Progress!

Empowerment, participatie en betrokkenheid zijn essentiële elementen om Suriname te laten floreren en groeien. 

Passie voor Suriname.

De gemeenschappelijke passie voor Suriname heeft ertoe geleid dat Prekash Ramsingh en Winfried Meyers tal van activiteiten hebben opgezet die bijdragen aan de verdere groei van dit mooie land. 

Rebuild Suriname koppelt mensen met een bepaalde expertise die in Suriname nodig is met tijdelijke projecten in Suriname. Mensen met een passie voor Suriname: studenten, werkenden en vitale gepensioneerden. 

Ga naar RebuildSuriname.com >>

De Academie voor Leadership biedt opleidingen aan voor bedrijven. Voor alle levels heeft de academie leergangen en trainingen: RvT, RvC, directies, leidinggevenden, managers en professionals. Alle leergangen zijn ontwikkeld op basis van de vele gesprekken met Surinaamse bedrijven en organisaties. Een visie die gericht is op groei en welvaart voor alle Surinamers. 

Ga naar AcademievoorLeadership.com >>

Samenwerken aan een beter morgen!

Samenwerken aan een betere toekomst voor Suriname is essentieel voor duurzame groei en welvaart. Door gezamenlijke inspanningen bouwen we aan een hoopvolle en welvarende toekomst.

De mensen achter PinC - People in Control

Prekash Ramsingh

Ondernemer met overtuiging, een creatieve en innovatieve denker die maatschappelijke relevante projecten met perspectief centraal stelt.

In zijn professionele carrière is ondernemen altijd de drive geweest. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben altijd centraal gestaan voor zijn projecten. Dat is begonnen tijdens zijn verschillende directiefuncties in het beroepsonderwijs.

Later heeft hij veel internationale ervaring opgedaan. Maatschappelijke relevantie heeft hem altijd geïnspireerd en heeft hij belangrijk gevonden; het is altijd de rode draad geweest in zijn werk. Hij doet vele projecten, maar belangrijk is dat deze projecten in samenhang zijn en allemaal met mensen te maken hebben. Hij motiveert mensen en brengt hen in beweging.

>>

Winfried Meyers

Winfried Meyers is een gedreven en ervaren ondernemer met een passie voor technologie en innovatie. Als oprichter van verschillende succesvolle startups heeft hij een indrukwekkend trackrecord opgebouwd. Zijn leiderschapskwaliteiten en strategische visie hebben hem in staat gesteld om vooruitstrevende bedrijven te bouwen en positieve impact te creëren in diverse sectoren. 

Zijn betrokkenheid met Suriname wordt maatschappelijk gedreven. Met zijn inzet wil hij een positieve bijdrage leveren aan de groei van het land en de welvaart van alle Surinamers.

>>

De rol van jongeren

Jongeren spelen een cruciale rol bij het bouwen van een betere toekomst voor Suriname. Hun innovatie, enthousiasme en frisse perspectieven zijn essentieel voor duurzame vooruitgang en positieve veranderingen in de maatschappij. Laten we hen actief betrekken en ondersteunen in hun streven naar een welvarend en bloeiend Suriname!