Jongeren praten mee over de toekomst van Suriname

"Suriname heeft uiteindelijk GEEN geldprobleen, maar een LEIDERSCHAPSPROBLEEM" - Karel Eckhorst in het Volkskrant interview van 14 april 2023.

Maar wat is dan leiderschap? Hoe belangrijk is goed leiderschap voor het welzijn van de bewoners van het land, voor de economie, voor de bedrijven, voor de relatie tussen overheid en bedrijfsleven om maar een paar zaken te noemen.

Hoe herstellen we gezamenlijk dit prachtige land? Wat moeten we in de gaten houden en welke verwachtingen koesteren we van onze leiders in de politiek, het bedrijfsleven en andere organisaties die een rol spelen in het welzijn van het land? Thema's als Talent, Perspectief, Leiderschap, Werkgeverschap en Werknemersvaardigheden, Culturele Diversiteit, en Burgerschap zijn hierbij leidend.

Eindconclusie 11/11 Nationaal Debat

Naar een inclusieve, duurzame toekomst voor Suriname!

In een baanbrekend Nationaal Debat, georganiseerd door PinC - People in Control-, hebben jongeren en huidige leiders van Suriname gedebatteerd en hun visie gegeven over zes cruciale thema's:

  • Talent
  • Perspectief
  • Leiderschap
  • Werkgeverschap en werknemersvaardigheden
  • Culturele diversiteit
  • Burgerschap.

De discussies vormden het fundament voor een diepgaande analyse van de uitdagingen en kansen waarmee het land wordt geconfronteerd. In deze eindconclusie worden gedeelde waarden, overeenkomsten en verschillen tussen de inzichten van jongeren en de huidige leiders samengevat.

Vanuit deze rijke dialoog worden aanbevelingen geformuleerd om een brug te slaan tussen generaties en een inclusieve, duurzame toekomst voor Suriname te smeden.

 

Ga naar het verslag van het Nationaal Debat op 11 november >>

Oproep tot een Nieuw Nationaal Debat in 2024

Vereniging van Jong en Oud voor Een Sterker Suriname

In het streven naar een veerkrachtige toekomst voor Suriname, roepen we op tot de organisatie van een nieuw Nationaal Debat. Dit initiatief beoogt een krachtig platform te bieden waar jongeren en huidige leiders gezamenlijk kunnen debatteren over de cruciale thema's die onze natie vormgeven.

Deze unieke samenkomst zal de brug slaan tussen generaties, waarbij de inzichten van jongeren en ervaring van leiders samenkomen om een gezamenlijke visie te vormen. Het is een kans om niet alleen te luisteren naar diverse perspectieven, maar ook om gezamenlijk oplossingen te formuleren voor de uitdagingen waar ons geliefde Suriname voor staat.

Een nieuw Nationaal Debat is niet slechts een gesprek, maar een investering in de toekomst. Het is een uitnodiging aan alle betrokkenen, jong en oud, om deel te nemen aan de constructieve dialoog die de weg zal effenen voor een sterker en meer verenigd Suriname.

Laten we de kracht van diversiteit omarmen en gezamenlijk bouwen aan een nationale visie die gedragen wordt door alle lagen van de samenleving. De tijd is nu rijp voor een nieuw hoofdstuk van samenwerking en vooruitgang. Samen kunnen we de fundamenten leggen voor een welvarend Suriname dat trots gedragen wordt door elke generatie.

Jongeren zijn niet alleen de leiders van morgen,

maar ook de changemakers van vandaag.