Eindevaluatie en conclusies

11/11 Nationaal Debat

De uitkomsten dagen uit tot verdere dialoog, samenwerking en strategisch beleid om deze inzichten te vertalen naar concrete stappen die de welvaart en eenheid van het land bevorderen.

Eindconclusies

Het Nationaal Debat in Suriname, georganiseerd door PinC - People in Control, markeert een cruciaal moment waar jongeren en huidige leiders zich verdiepten in zes thema's die essentieel zijn voor de toekomst van het land: Talent, Perspectief, Leiderschap, Culturele Diversiteit, Werkgeverschap en Werknemersvaardigheden, en Burgerschap. Deze thema's zijn niet willekeurig gekozen: integendeel, ze zijn het resultaat van doelgerichte gesprekken tussen PinC, bedrijven, en jongeren, met als resultaat de meest relevante kwesties voor de toekomst van Suriname.

Overkoepelende Observaties:

Gedeelde Kernwaarden: Respect, inclusiviteit, betrokkenheid, en competentiegericht leiderschap werden door zowel jongeren als leiders als fundamentele waarden erkend.

Sociaal-Maatschappelijke Focus: Er is een consistente nadruk op sociaal-maatschappelijke kwesties, waarbij zowel jongeren als leiders de impact van beleid op de bredere samenleving begrijpen.

Diversiteit in Prioriteiten: De divergentie in prioriteiten tussen jongeren en leiders illustreert de noodzaak van een gebalanceerde aanpak om verschillende belangen te behartigen.

 

Het Nationaal Debat in Suriname, georganiseerd door PinC - People in Control, onthulde een diepgaand inzicht van zowel jongeren als huidige leiders over zes cruciale thema's: Talent, Perspectief, Leiderschap, Culturele Diversiteit, Werkgeverschap en Werknemersvaardigheden en Burgerschap.

 

Specifieke Thema's:

 

Talent:

Jongeren: Benadrukken aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent met focus op effectieve communicatie en samenwerking.

Huidige Leiders: Waarderen bestaand talent, investeren in ontwikkeling en gerichte scouting.

 

Perspectief:

Overeenkomsten: Beide groepen streven naar duurzame ontwikkeling, ondernemerschap, en balans tussen groei en natuurbehoud.

Verschillen: Jongeren benadrukken innovatie en keuze tussen productie- en consumptieland, terwijl leiders zich meer richten op economische groei.

 

Leiderschap:

Overeenkomsten: Gedeelde waarden van empathie, ownership en investering in werknemersontwikkeling.

Verschillen: Jongeren leggen nadruk op beloning, incentives en werkgeverschap, terwijl leiders proactief gedrag en leergierigheid benadrukken.

 

Culturele Diversiteit:

Overeenkomsten: Gemeenschappelijke waarden van respect, acceptatie, inclusiviteit en waardering voor verschillen.

Verschillen: Jongeren richten zich op onderwijs, politieke harmonie, en werkgelegenheid in het binnenland, terwijl leiders spreken over gelijke kansen en erkenning van elkaars bestaan.

 

Werkgeverschap en Werknemersvaardigheden:

Overeenkomsten: Nadruk op competenties, empathie, en ownership.

Verschillen: Jongeren benadrukken beloning, incentives, en work-life balance, terwijl leiders investering in ontwikkeling en proactief gedrag benadrukken.

 

Burgerschap:

Overeenkomsten: Focus op vaderlandse liefde, sociale-maatschappelijke kwesties en streven naar een veilige omgeving.

Verschillen: Jongeren richten zich op media, bewustwording, educatie, sociale controle en werkgelegenheid, terwijl leiders spreken over waarden en normen, respect voor de gewapende macht, resocialisatie en armoedebestrijding.

 

Aanbeveling voor de Toekomst:

Deze thema's, doordrenkt met inzichten van jongeren en leiders, geven niet alleen richting aan het nationale debat maar vormen tevens de bouwstenen voor een gezamenlijke visie op de toekomst van Suriname. De uitkomsten dagen uit tot verdere dialoog, samenwerking en strategisch beleid om deze inzichten te vertalen naar concrete stappen die de welvaart en eenheid van het land bevorderen.

 

In het streven naar een geïntegreerde samenleving en een brug tussen generaties, wordt de rol van strategisch HR-beleid benadrukt als een sleutelfactor. Door strategisch HR-beleid te implementeren, gericht op talentontwikkeling, leiderschapstraining en het bevorderen van een inclusieve bedrijfscultuur (naast de andere relevante thema's), kan effectief worden bijgedragen aan het overbruggen van de verschillen tussen jongeren en de huidige leiders. Deze aanbeveling benadrukt het belang van een strategische benadering van human resources, niet alleen om de huidige uitdagingen aan te pakken, maar ook om een veerkrachtige en gezamenlijke toekomst voor Suriname te waarborgen.

 

 

Toelichting op de Eindconclusie:

 

Talent: Zowel jongeren als bedrijven erkennen unaniem dat het behoud van lokaal talent een absolute prioriteit is om een verdere braindrain te voorkomen. Beide partijen zijn het erover eens dat er nog aanzienlijk onbenut talent in het land is dat verder ontwikkeld en gekoesterd moet worden.

 

Perspectief: Het perspectief blijkt een dynamisch vraagstuk te zijn waar zowel jongeren als bedrijven het vanuit verschillende uitgangspunten benaderen. Deze diversiteit in perspectieven biedt zowel uitdagingen als kansen voor een holistische benadering van de toekomstige koers van Suriname.

 

Leiderschap: Een gedeelde consensus is dat integer leiderschap van essentieel belang is. Hoewel dit akkoord bestaat, is er nog ruimte voor verdere definitie en verfijning van wat integraal leiderschap daadwerkelijk inhoudt.

 

Culturele Diversiteit: De nadruk op culturele diversiteit weerspiegelt de eensgezindheid onder jongeren dat de nadruk op verschillen tussen culturen onterecht is. De jeugd pleit voor een benadering die de kracht van diversiteit erkent en benut in het belang van het land.

Werkgeverschap en Werknemersvaardigheden: Terwijl werkgevers wat terughoudend lijken, benadrukken jongeren sterk wat een organisatie tot een goede werkgever maakt. De rol en definitie van goed werkgeverschap worden steeds relevanter in het licht van de toekomstige arbeidsmarkt.

 

Burgerschap: De oproep van werkgevers om een einde te maken aan moreel verval onderstreept het belang van goed burgerschap voor de toekomst. Deze gezamenlijke zorg benadrukt de noodzaak van een holistische aanpak om een ethisch verantwoorde samenleving te bevorderen.

 

Deze thema's, doordrenkt met inzichten van jongeren en leiders, geven niet alleen richting aan het nationale debat maar vormen tevens de bouwstenen voor een gezamenlijke visie op de toekomst van Suriname. De uitkomsten dagen uit tot verdere dialoog, samenwerking en strategisch beleid om deze inzichten te vertalen naar concrete stappen die de welvaart en eenheid van het land bevorderen.

 

Een greep uit de vele interviews door de belanrijke media in Suriname

Media tour Nationaal Debat

Media tour Communicatie Dienst

Media tour STVS

Media tour Sun Web TV

De uitkomst van het Nationaal Debat benadrukt het belang van een strategische benadering van human resources, niet alleen om de huidige uitdagingen aan te pakken, maar ook om een veerkrachtige en gezamenlijke toekomst voor Suriname te waarborgen.