Kloof tussen opleidingsniveau en eisen van de arbeidsmarkt.

Onderzoek Employability van Jongeren in Suriname

In Suriname is de employability van jongeren een cruciale kwestie gezien de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd. PinC heeft de afgelopen 2,5 jaar met veel organisaties gesproken en onderzoek gedaan naar de employability van de jongeren. Dit heeft inzicht geboden in de huidige situatie, trends en de factoren die van invloed zijn op de werkgelegenheid van jongeren in Suriname.

Veel jongeren missen specifieke kwalificaties die werkgevers zoeken.
Het onderzoek heeft verschillende belangrijke bevindingen opgeleverd. Ten eerste bleek dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen de opleidingsniveaus van jongeren en de eisen van de arbeidsmarkt. Veel jongeren in Suriname beschikken over basisvaardigheden, maar missen de meer gespecialiseerde kwalificaties die werkgevers zoeken. Dit resulteert in onderbenutting van hun potentieel en hogere werkloosheidscijfers onder jongeren.

Economische onzekerheid
Een ander opvallend aspect van het onderzoek was de impact van economische onzekerheid en de COVID-19-pandemie op de employability van jongeren. De pandemie heeft de kwetsbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt vergroot, waarbij velen hun baan verloren of moeite hadden om werk te vinden. Dit benadrukt de noodzaak van veerkrachtigheid en aanpassingsvermogen bij jongeren in Suriname.

21st Century skills
Het onderzoek benadrukte ook het belang van soft skills, zoals communicatie, probleemoplossend vermogen en samenwerking, naast technische vaardigheden. Werkgevers in Suriname hechten steeds meer waarde aan deze vaardigheden bij jonge werknemers, omdat ze bijdragen aan een effectieve en productieve werkomgeving.

Educatieve Programma's
Ten slotte wees het onderzoek op de behoefte aan programma's en trainingen die aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt en jongeren voorbereiden op de uitdagingen van de moderne economie. 

Kortom, het onderzoek naar de employability van jongeren in Suriname benadrukt de complexe problemen waarmee deze groep wordt geconfronteerd. Het legt de nadruk op de noodzaak van investeringen in training en het ontwikkelen van de juiste vaardigheden om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Alleen door deze kwesties serieus aan te pakken, kan Suriname de kansen voor jongeren vergroten en een veerkrachtige, goed opgeleide beroepsbevolking ontwikkelen die kan bijdragen aan duurzame economische groei.